Όροι χρήσης για ολόκληρο το Πόρταλ shaolin-kungfu.gr

Η Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν, η οποία είναι η κυρία και δικαιούχος χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου shaolin-kungfu.gr (ή www.shaolin-kungfu.gr), (εφεξής ιστοσελίδα) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους κατά χρονικά διαστήματα ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί μονομερώς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ("SHAOLIN-KUNGFU.GR"). ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ") ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ("ΕΣΕΙΣ" Ή "ΕΣΑΣ") ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Καταλληλότητα χρήστη

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. Αντικείμενο Όρων χρήσης

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, "Υπηρεσίες")που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού.

3. Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.
(β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της ιστοσελίδας τρίτων.
(γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν.
(δ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν.

4.Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Ελληνικό Δίκαιο θα εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε διένεξη που ανακύπτει ή σχετίζεται με αυτούς τους όρους ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που πηγάζουν από τη χρήση της ιστοσελίδας και την τήρηση των όρων και των κανονισμών, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, με αποκλειστική δωσιδικία.