Σαολίν Ρόου Τσουάν - Η Εσωτερική Διδασκαλία του Σαολίν
[Κιν.: Shàolín róuquán nèigōng 少林柔拳内功]Σαολίν Ρόου Τσουάν. Η Εσωτερική Οδός

Το Σαολίν Κουνγκ Φου είναι ένα εκτεταμένο και βαθυστόχαστο σύστημα αυτοκαλλιέργειας, που συνδυάζει τις πολεμικές τέχνες και το Τσαν με ένα μοναδικό τρόπο. Δεν αποτελείται μόνο από σκληρές κινήσεις και τεχνικές αλλά και από τεχνικές μαλακών και εσωτερικών κινήσεων. Στη ουσία βέβαια, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός, αφού αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της αυτοκαλλιέργειας, τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός.

Στο Σκληρό Υπάρχει το Μαλακό και στο Μαλακό το Σκληρό
柔中之刚为真刚,刚中之柔为真柔
Róuzhōngzhīgāngwéizhēngāng, gāngzhōngzhīróuwéizhēnróu
Δάσκαλος Σι Γιουνγκ Πο [κιν.: shìyǒngpō 释永坡 | 1926 - ]


Με την εξάσκηση στο Ρόου Τσουάν, τη Μαλακή Γροθιά [Κιν.: róuquán 柔拳] του Σαολίν, έχουμε καλλιέργεια εσωτερική και εξωτερική. Με την αναπνοή δυναμώνει η καρδιά, με την μαλακή άσκηση δυναμώνει η ενέργεια του σώματος, έτσι η πολεμική τέχνη με το Τσαν συμπλέκονται ως ένα. Όταν το Τσαν με τη Πολεμική Τέχνη γίνουν ένα [Κιν.: chánwǔ yītǐ 禅武一体], τότε αποκαλύπτεται ο αληθινός κόσμος, η αληθινή μας φύση. Ξεκινώντας την εξάσκηση στο Ρόου Τσουάν, βλέπουμε τα οφέλη της αυτοάμυνας και την ευκολία με την οποία αποφεύγουμε κάθε αντίπαλο. Αυτό όμως είναι το μικρότερο κομμάτι της Μαλακής Γροθιάς - Ρόου Τσουάν. Το μεγάλο του όφελος είναι η ενδυνάμωση του σώματος, ο καθαρισμός του νου και την καρδιάς και η μακρόχρονη ενασχόληση, οδηγεί στην βελτίωση της υγείας που διατηρείται ως τα βαθιά γεράματα, δίνοντας την αίσθηση της μακροζωίας.

Η Μαλακή Γροθιά - Ρόου Τσουάν του Σαολίν στο σύνολό της είναι αδιαίρετη, αλλά για λόγους εκμάθησης και σπουδής, διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες και η κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία.

Πρώτον Διαλογισμός, α) Καθιστός Διαλογισμός, β) Συσσώρευση γ) Διοχέτευση
Δεύτερον Μαλακή Γροθιά, α) Μέθοδος β) Εφαρμογή Χρήση γ) Τρόπος
Τρίτον Πολεμική Τέχνη Τσαν


Ι) Άσκηση Διαλογισμού [Κιν.: chángōng 禅功]

Καθόμαστε ακίνητοι, ήρεμοι και γαλήνιοι, με συγκεντρωμένο νου, αφήνουμε τον εαυτό ελεύθερο και εισερχόμαστε σε μια κατάσταση πνευματικότητας που ονομάζεται Κουνγκ Φου. Μετά γαληνεύει ο εαυτός, η φύση μας και καθαρίζει ο νους, καθαρίζει ο αέρας, η ενέργεια και αισθανόμαστε τη δύναμη να αναδύεται. Η μέθοδος είναι να μην είμαστε προσκολλημένοι σε κάποια ιδιαίτερη μέθοδο.


α) Καθιστός διαλογισμός [Κιν.: zuòchán 坐禅]
Καθόμαστε γαλήνιοι, χαλαρώνουμε το σώμα, το νου και την αναπνοή. Παρατηρούμε το περιβάλλον και συγκεντρωνόμαστε μέχρι να απορροφηθούμε τελείως. Επικεντρωνόμαστε στην άσκηση και εισερχόμαστε σε μία κατάσταση ησυχίας και απομόνωσης, που είναι η ήρεμη φύση του ίδιου μας του εαυτού [Κιν.: xìngjìng 性静], έχοντας καθαρότητα πνεύματος [Κιν.: Shénqīng 神清]. Αυτή είναι η κατάσταση Εσωτερικής Γαλήνης του Διαλογισμού [Κιν.: chándìng 禅定].

Κατά τη διάρκεια του Διαλογισμού, η βαθιά αναπνοή εκτός του ότι δυναμώνει το νου, ασκεί τα εσωτερικά όργανα και τα ενεργοποιεί. Η άσκηση του πνεύματος μεταλλάσσει την ενέργεια [Κιν.: liànjīnghuàqì 练精化气], η άσκηση της ενέργειας μεταλλάσσει την ουσία [Κιν.: liànqìhuàshén 练气化神], η άσκηση της ουσίας οδηγεί στη κενότητα [Κιν.: liànshénháixū 练神还虚], η άσκηση της κενότητας είναι ο δρόμος [Κιν.: liànxūhédào 练虚合道], για να καταλήξουμε στο γεγονός πως και η απόλυτη κενότητα είναι ίδια με τη μορφή.

β) Συσσώρευση [Κιν.: zhànzhuāng 站桩]
Η Συσσώρευση, Τζαν Τζουάν, είναι το θεμέλιο, η βάση των πολεμικών τεχνών. Δεν νοείται εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες αν δεν εξασκείται η συσσώρευση, που έχει τη δυνατότητα να διοχετεύει την ενέργεια στο ΤανΤιεν [Κιν.: dāntián 丹田], μετατρέποντας την πλευστή δύναμη [Κιν.: fúlì 浮力], σε κενή δύναμη [Κιν.: xūlì 虚力]. Κατά την εισπνοή-εκπνοή, ανεβάζουμε-κατεβάζουμε τα χέρια, με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με με το σχήμα του σώματος. Ο κορμός αποκτά ελαστικότητα και αισθανόμαστε τη δυναμική της άπειρης δύναμης που παράγεται. Με τη δύναμη να επικεντρώνεται σε ένα σημείο, συμπυκνώνεται και επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του γαλήνιου νου του διαλογισμού.


γ) Διοχέτευση δύναμης [Κιν.: fālì 发力]
Πρόκειται για την πρακτική δεξιότητα, η οποία βασίζεται στη Συσσωρευμένη Δύναμη, που σε συνδυασμό με την αναπνοή, μεταμορφώνει και αλλάζει την εξωτερική της μορφή. Συχνά, ονομάζεται και Ντα Τσουαν [Κιν.: dǎquán 打拳], κίνηση - ακινησία - αναπνοή. Η δύναμη αυτή μπορεί να είναι καλή, κακή και πνευματική. Επιπλέον, η δύναμη μπορεί να είναι σκληρή, μαλακή, σκληρή και μαλακή συγχρόνως, δύναμη με κούνημα, δύναμη ελαστική, δύναμη με δόνηση, δύναμη συσσωρευτική και δύναμη διαπεραστική. Επίσης, έχουμε τη γρήγορη δύναμη ή δύναμη ταχύτητας, που προκύπτει από το συντονισμό ολόκληρου του σώματος, εσωτερικά και εξωτερικά. Πέρα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχει και η δύναμη της θέλησης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε νεκρή δύναμη, δύναμη αδρανή και δύναμη χαλαρή.

Μετά από μακροχρόνια άσκηση, μπορεί να κατανοηθεί η εξωτερική δύναμη, το κέντρο βάρους, ο τοπικός προσδιορισμός, το φυσικό αντανακλαστικό. Όμως, μόνο η εσωτερική και εξωτερική συνοχή όλων των μεθόδων, μπορούν να σχηματίσουν την απεριόριστη δύναμη.


ΙΙ) Μαλακή Γροθιά [Κιν.: róuquán 柔拳]

Για να είναι αποτελεσματική η επίτευξη δύναμης από την αναπνοή, θα πρέπει με τη μεταφορά μαλακής και σκληρής ενέργειας, να υπάρχει μια ακραία επινοητικότητα στη μετατροπή μαλακής και σκληρής δύναμης.

α) Τρόπος [Κιν.: zhāofǎ 招法]
Τζάο Φα, είναι ένα είδος εξάσκησης, εξειδικευμένων τεχνικών. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα σύνολο κινήσεων, όπως η φόρμα, που στην ουσία δουλεύεται σαν πραγματική μάχη και πρέπει να μελετηθεί ο πρωταρχικός σκοπός της. Πρέπει να εξασκείται τόσο επιδέξια ώστε να περνάει απαρατήρητη, να αναπτύσσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνειδητότητας στη μάχη, με εφευρετικότητα στις αλλαγές, γρήγορο ρυθμό, εξαιρετική δεξιότητα, σε μία κατάσταση αφοσίωσης πέρα από το εγώ.

β) Εφαρμογή-Χρήση [Κιν.: yùnyòng 运用]
Το πώς χρησιμοποιούνται οι κινήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με την ψυχολογική κατάσταση, παρά με την εκπαίδευση στην εξειδικευμένη δεξιοτεχνία, ή σε κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες. Ο ασκούμενος της Μαλακής Γροθιάς - Ρόου Τσουάν του Σαολίν, είναι ιδιαίτερα ευέλικτος, ώστε να λάβει όλες τις πιθανές αλλαγές, με φυσικό τρόπο, επιλέγει το τρόπο μάχης, συνειδητοποιεί όποια αλλάζουν τις δεξιότητες, κίνηση ποδιών, ρύθμιση απόστασης, παίζοντας με τη δύναμη, ρυθμίζοντας την αναπνοή, με συνολικό συντονισμός, με σκέψη αλλά και παίζοντας με ενστικτώδη αντίδραση. Είναι ένας μαγικός μετασχηματισμός, τυχαίας μεταβολής, που προέρχεται από την καρδιά και βρίσκεται σε αρμονία με το πνεύμα.

γ) Φόρμα [Κιν.: lù 路]
Η Φόρμα είναι ένας συνδυασμός από μία ποικιλία κινήσεων. Δίνει τη δυνατότητα στον ασκούμενο να κάνει μια ολοκληρωμένη άσκηση, να καθοδηγήσει την αναπνοή του και την ενέργειά του, να αναγκαστεί να θυμάται το σχήμα και τη ροή των κινήσεων και των παύσεων, να εναρμονιστεί με το πνεύμα του, τη φύση, ενώνοντας την καρδιά του με τη γροθιά του. Συνήθως οι κινήσεις είναι αργές, απαλές, το σώμα είναι μαλακό, κάτι που δεν αποτελεί μυστήριο, αλλά απλά το λόγο για τη δυνατότητα ελεύθερης ροής του αίματος κατά μήκος των εσωτερικών καναλιών, μεσημβρινών. Η εκρηκτική δύναμη έχει να κάνει με τη καρδιά. Έχει έξυπνες τεχνικές, που ωφελούν στις πολεμικές τέχνες και την αυτοάμυνα, όπως και την υγεία.

ΙΙΙ) Τσαν και Πολεμικές Τέχνες [Κιν.: yìchányìwǔ 亦禅亦武]

Οι Πολεμικές Τέχνες είναι μια μέθοδος περισυλλογής. Είναι η μελέτη του Τσαν. Είναι το κλειδί για την Πύλη της Φώτισης. Είναι μια κίνηση προς την ακινησία. Εξασκεί εξωτερικά το χέρι, το μάτι, το σώμα, τη συγκέντρωση. Επικεντρώνεται στη κενότητα. Τη κενότητα της καρδιάς, τη κενότητα της πρόθεσης του νου. Την κενότητα που επεκτείνεται στο σύμπαν μετά την ολοκλήρωση.

Ο διαλογισμός είναι ένας δρόμος των πολεμικών τεχνών. Είναι η ακινησία της κίνησης. Με τη κατανόηση των πολεμικών τεχνών, οδηγούμαστε στη κατανόηση του Τσαν. Ρυθμίζοντας την αναπνοή, ρυθμίζοντας τη καρδιά, ρυθμίζοντας το σώμα και με την εσωτερική εξάσκηση του πνεύματος και της ενέργειας, επέρχεται η ολοκλήρωση.

Και στα δύο, η πραγματική κίνηση, τόσο υλικά όσο και άυλα, προέρχεται από την ίδια πηγή και αλληλεπιδρά τόσο στην αιτία όσο και στο αποτέλεσμα. Είναι πλήρως αλληλοεξαρτώμενα. Το Τσαν υπάρχει μέσα στη Πολεμική Τέχνη και η Πολεμική Τέχνη υπάρχει μέσα στο Τσαν.


Απόσπασμα από το Βιβλίο
«Σαολίν Γου Κουνγκ - Oι Πολεμικές Τέχνες του Ναού Σαολίν»
ΤΟΜΟΣ 1 | ISBN: 978-618-80566-3-3
Με την άδεια του Συγγραφέα

Επιστροφή στη προηγούμενη


Σας Υπενθυμίζουμε ότι: Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου http://www.shaolin-kungfu.gr, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ εγγράφου αδείας του shaolin-kungfu.gr συμφώνως προς τη Νομική Βάση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και κυρίως του Ν. 2121/93, αρ. 66Α ή νεωτέρου αυτού. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.